Stav-Majo s.r.o.
Železničná 11, 082 71 Lipany

Otváracie hodiny

Daniel Urda - cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne

Miroslava Vargová - predajňa

Ing. Vladmír Beliš - stavbyvedúci

Antónia Kožušková - ekonomický úsek

Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov

Otváracie hodiny

Ing. Kanuščák Ľubomír - cenové ponuky, objednávky, vedúci predajne

Martin Surmík - predajca