Pre prehľadnosť vám doporučujeme využiť stránky pre mobilné prístroje, ktoré sú vytvorené špeciálne pre mobilné prístroje.
Vstup pre mobily
Úvodná stránka
Kontakty
Materiál
Domov
Doprava
Kontakty
Doprava
Materiál
Domov

Šarišské Dravce

Stavba bytového domu 11. b.j. Šarišské Dravce ( r. 2017)

Lipany

Zastrešenie bytového domu na ul. Nám.sv.Martina 87-93, Lipany (r. 2017)

Rožkovany

Stavba bytového domu 14. B.j. Rožkovany, časť Jeruzalem (r. 2016/2017)

Sabinov - Jakubanská ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Jakubovanská 5,6, Sabinov (r. 2017)

Sabinov - Puškinova ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Puškinova 19,20 Sabinov (r. 2017)

Stavby z minulého obdobia

Šarišské Dravce

Stavba bytového domu 11. b.j. Šarišské Dravce ( r. 2017)

Lipany

Zastrešenie bytového domu na ul. Nám.sv.Martina 87-93, Lipany (r. 2017)

Rožkovany

Stavba bytového domu 14. B.j. Rožkovany, časť Jeruzalem (r. 2016/2017)

Sabinov - Jakubanská ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Jakubovanská 5,6, Sabinov (r. 2017)

Sabinov - Puškinova ul.

Zastrešenie bytového domu na ul. Puškinova 19,20 Sabinov (r. 2017)

Stavby z minulého obdobia